Powered by Smartsupp
top of page

Forhold

Vilkår for bruk

På grunnlag av disse generelle vilkårene og betingelsene (GTC) kommer mellom kunden og Thomas Weber eK representert ved Thomas Weber

Adresse:
Hofer Str. 9,
  95180 fjell
Telefon: 09293/9339580
Faks: 09293/9339611
E-postadresse: info@kristhal.de
Næringsregister: Tingrett Hof/Saale
Handelsregisternummer: HR A 2633
Mva-identifikasjonsnummer: DE197203808

heretter kalt leverandøren inngås kontrakten.


Kontraktens gjenstand
Denne kontrakten regulerer salg av nye og brukte varer og tjenester fra området(e) sanitær, glass, fliser, keramikk, byggevarer via leverandørens nettbutikk. For detaljer om det respektive tilbudet henvises det til produktbeskrivelsen på tilbudssiden.

inngåelse av kontrakt
Avtalen inngås i elektroniske forretningstransaksjoner via butikksystemet eller via andre fjernkommunikasjonsmidler som telefon og e-post. Tilbudene som presenteres representerer en uforpliktende invitasjon til å gi et tilbud gjennom kundeordren, som leverandøren deretter kan akseptere. Bestillingsprosessen for inngåelse av kontrakten inkluderer følgende trinn i butikksystemet:

• Valg av tilbud i ønsket spesifikasjon (størrelse, farge, antall)
• Legge tilbudet i handlekurven
• Trykk på 'bestill'-knappen
• Oppgi fakturerings- og leveringsadresse
• Valg av betalingsmåte
• Gjennomgang og behandling av bestillingen og alle oppføringer
• Trykk på knappen 'Bestill med kostnader'
• E-postbekreftelse på at bestillingen er mottatt
• I tillegg til butikksystemet kan bestillinger også legges inn via fjernkommunikasjon (telefon/e-post), hvor bestillingsprosessen for kontraktsinngåelse inkluderer følgende steg:
• Ring bestillingshotline / send bestillingsmail
• E-postbekreftelse på at bestillingen er mottatt
• Kontrakten inngås med sending av ordrebekreftelsen.


Kontraktens varighet
Kontrakten inngås på ubestemt tid.

Oppbevaring av tittel
De leverte varene forblir leverandørens eiendom inntil full betaling er utført.

Priser, fraktkostnader, returkostnader
Alle priser er sluttpriser og inkluderer lovpålagt merverdiavgift. I tillegg til de endelige prisene kommer det tilleggskostnader avhengig av fraktmetode, som vises før bestillingen sendes. Dersom det foreligger angrerett og denne benyttes, bærer kunden kostnadene ved returen.

betalingsbetingelser
Kunden har kun følgende muligheter for betaling: forhåndsoverføring (forskuddsbetaling), faktura ved levering, avtalegiro, etterkrav, betalingstjenesteleverandør (PayPal), kontantbetaling ved henting og betaling med kredittkort. Andre betalingsmetoder tilbys ikke og vil bli avvist.
Ved betaling med faktura skal fakturabeløpet overføres til den konto som er oppgitt der etter mottak av faktura, som inneholder alle opplysninger for overføringen og sendes med varene og/eller på e-post den dagen varer sendes. Betaling skal skje innen 8 dager etter fakturadato med angivelse av fakturanummer. Fakturaen ligger vanligvis i en rød forsendelseskonvolutt på emballasjen. Fakturaen sendes kun separat dersom leveringsadressen er forskjellig.
Ved forskuddsbetaling skal fakturabeløpet i sin helhet overføres til oppgitt konto på forhånd med angivelse av ordrenummer. Etter mottak av betaling vil varene bli sendt. Du vil da motta tilsvarende faktura med levering av varene.
Fakturabeløpet vil bli innkrevd av leverandøren ved bruk av direkte belastning på grunnlag av autorisasjonsfullmakten fra kunden fra den spesifiserte kontoen.
Ved levering mot etterkrav betales etterkravsbeløpet til leverer kontant ved levering, hvorved leverer krever et oppkravsgebyr.
Når du bruker en deponeringstjeneste/betalingstjenesteleverandør, gjør dette leverandøren og kunden i stand til å behandle betalingen seg imellom. Deponeringstjenesten/betalingstjenesteleverandøren videresender kundens betaling til leverandøren. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettsiden til den respektive leverandøren av deponeringstjeneste/betalingstjeneste.
Fakturabeløpet kan også betales kontant i vanlig kontortid i leverandørens forretningslokaler, etter fradrag for fraktkostnadene.
Kunden er forpliktet til å betale eller overføre beløpet som vises til den konto som er angitt på fakturaen innen 8 dager etter mottak av fakturaen. Betaling forfaller fra fakturadato uten fradrag. Kunden er først i mislighold etter en purring.

leveringsvilkår
Varene vil bli sendt umiddelbart etter bekreftet mottak av betaling. Utsendelsen skjer i gjennomsnitt senest etter 5 dager. Entreprenøren forplikter seg til å levere innen 60 dager etter mottak av bestillingen. Standard leveringstid er 14 dager med mindre annet er angitt i varebeskrivelsen. Leverandøren sender enten bestillingen fra eget lager så snart hele bestillingen er på lager der, eller bestillingen sendes fra produsenten så snart hele bestillingen er på lager der.

utforming av kontrakter
Kunden har ingen mulighet til å få direkte tilgang til den lagrede kontraktsteksten. Kunden kan rette innskrivingsfeil under bestillingsprosessen. Han kan gjøre dette på følgende måte: via e-post eller faks.

Avbestillingsregler og angrerett
• Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra dagen
• Ved en salgskontrakt: hvor du eller en tredjepart utpekt av deg som ikke er transportøren tok de siste varene i besittelse.
• Ved en kontrakt for flere varer som forbrukeren har bestilt som en del av en enkelt bestilling og som leveres separat: hvor du eller en tredjepart utpekt av deg som ikke er transportør tok den siste varen i besittelse .
• Ved en kontrakt om levering av varer i flere delsendinger eller stykker: hvor du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok i besittelse av siste delsending eller siste stykke.
• Ved en kontrakt for regelmessig levering av varer over en bestemt tidsperiode: hvor du eller en tredjepart utpekt av deg som ikke er transportør tar de første varene i besittelse.
Dersom flere alternativer går sammen, er det siste tidspunktet avgjørende.

For å bruke angreretten må du sende oss (Thomas Weber eK, Thomas Weber, Hofer Str. 9 95180 Berg 09293/9339580 info@kristhal.de) en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e -mail ) av din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall
Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi ha returnert alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billige standardleveringen vi tilbyr har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må sende varene til Thomas Weber eK, Thomas Weber, Hofer Str. 9 95180 Berg 09293/9339580 info@kristhal.de umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten sendes tilbake eller overleveres til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Kopi av originalfaktura skal vedlegges forsendelsen. Vennligst legg til årsaken til returen til kopien av fakturaen for hånd.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. For tetninger og profiler over 170 cm i lengde er fraktkostnadene for retur ca €20, som du må bære.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Slutt på tilbakekall


Kontrakten skal skrives på tysk. Den videre gjennomføringen av kontraktsforholdet skjer på tysk. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder utelukkende. For forbrukere gjelder dette kun i den utstrekning det ikke begrenser noen lovbestemmelser i landet hvor kunden har sitt bopel eller vanlige opphold. Jurisdiksjonsstedet for tvister med kunder som ikke er forbrukere, offentligrettslige juridiske personer eller særfond under offentlig rett er leverandørens registrerte kontor.

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (OS). Plattformen finner du på:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adskillelsesklausul
Ugyldigheten av en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene har ingen innvirkning på gyldigheten av de andre bestemmelsene.

bottom of page